Proces rejestracji projektu przez Partner Portal

Opis rejestracji w formie materiału wideo:


Opis rejestracji w formie tekstowej:

Jedyną metodą rejestracji projektu jest rejestracja przez portal partnerski. Jeżeli nie posidasz do niego dostępu, to pod tym linkiem jest opisany proces zakładania konta partnerskiego, które umożliwia dostęp do portalu

Funkcję rejestracji projektu znaleźć można w zakładce Sales -> Register a Deal.

W pierwszym kroku określamy czy istnieje już otworzone tzw. “Opportunity” dla tego projektu. Opportunity jest określany jako szansa sprzedażowa i nie jest rejestracją projektu. W naszym przypadku skupimy się na rejestracji projektu. Także w pierwszym etapie klikamy w “No”.

Następnie pojawią się pola do wypełnienia danymi klienta. Jeżeli już kiedyś ktoś rejestrował projekt na tego klienta, to dane jego będą w portalu i nie trzeba będzie ich uzupełniać, wystarczy je wyszukać.

Przy przejściu dalej zostaniemy poproszenie o podanie danych klienta. W tym wypadku tak jak powyżej, jeżeli ktoś już kiedyś podał dane klienta, będą ona możliwe do wyszukania, nie trzeba ich wpisywać samodzielnie.

W kolejnym oknie musimy określić na jakie produkty robimy rejestracje projektu, możemy określić do 3 produktów. Jeżeli będzie ich więcej to musimy założyć nowy projekt.

W ostatnim etapie musimy podać informacje o

  • Przewidywanym terminie zamknięcia projektu
  • Osobach kontaktowych ze strony partnera, warto podać także inżyniera który się projektem zajmuje.
  • Jeżeli występują, to podać konkurentów
  • Należy pamiętać o podaniu dystrybutora. Bez podania tego parametru dystrybutor nie widzi projektu po swojej stronie i nie jest w stanie odpowiednio wesprzeć partnera przy projekcie. A przy zamówieniu wydłuża to jego proces o kilka dni.
  • Kolejnych krokach jakie będziemy podejmować z klientem

Ostatnim krokiem jest kliknięcie w przycisk Register Deal. Projekt przejdzie w status “Submitted“. Co oznacza że czeka na potwierdzenie rejestracji przez producenta. Rejestracja zostaje potwierdzona przy statusie “Approved”. Wtedy też projekt otrzymuje swój unikalny numer rejestracji projektu.

Weryfikacja rejestracji projektu

Po zalogowaniu się do portalu otwieramy z menu opcje „Sales Zone”, a następnie przechodzimy do opcji „Opportunity Manager”​.

Projekt poprawnie zarejestrowany i wysłany do akceptacja posiada status „Submitted”. Kolejny status projektu to „Approved”, który potwierdza rejestracje projektu i możliwość użycia rabatów partnerskich dla zarejestrowanych projektów.

Każdy projekt ze statusem „Approved” posiada swój unikatowy numer o nazwie „Deal Reg Number”. Dla ułatwienia pracy z producentem i dystrybutorem, należy się tym numerem posługiwać przy prośbach o wyceny/dobór rozwiązań/pomoc przy projekcie.​