Generowanie leadów

Program polecania potencjalnych klientów dla Partnerów.

Jak generować potencjalnych klientów z sophos.com

Dzięki Programowi Referral ID możesz generować potencjalne Leady dla siebie, używając treści i bezpłatnych wersji próbnych rozwiązań dostępnych na stronie sophos.com. Gdy kierujesz swoich potencjalnych klientów na webinaria lub do formularzy rejestracji na stronie sophos.com za pomocą linków umieszczonych na Twojej stronie, w newsletterach lub wiadomościach e-mail, kierujemy tych klientów ponownie do Ciebie.

Pierwsze kroki

W tym poradniku wyjaśniamy, jak możesz używać kodów śledzenia nazywanych „Referral ID” do generowania potencjalnych klientów dzięki treściom dostępnym na stronie sophos.com oraz webinariom organizowanym przez Sophos. Gdy podajesz odnośnik do naszej witryny zawierający Referral ID, a potencjalny klient wypełnia formularz lub bierze udział w webinarium, klient ten jest ponownie kierowany do Ciebie.

Wysyłamy do Ciebie wiadomość e-mail z danymi potencjalnego klienta (w tym danymi kontaktowymi oraz informacjami o pobranych zasobach). Ci klienci są również dostępni w Portalu dla partnerów, więc możesz Lead przenieść do statusu projektu.

Aby zacząć korzystać z programu Referral ID, wykonaj następujące cztery kroki:

  1. Skontaktuj się ze swoim opiekunem w Sophos i poproś o identyfikator poleceń. Przekaż opiekunowi dane kontaktowe osoby, która ma otrzymywać powiadomienia e-mail dotyczące Twoich potencjalnych Leadów.
  2. Skonfiguruj linki, używając swojego identyfikatora poleceń Sophos (szczegóły znajdziesz dalej).
  3. Wyjaśnij działanie programu osobom w Twojej organizacji, które będą zajmować się potencjalnymi klientami.
  4. Zacznij promować treści Sophos, w tym nasze biuletyny informacyjne, poradniki dla kupujących i webinaria.

Konfigurowanie linku z identyfikatorem poleceń

Dodając link na swojej stronie, w newsletterze lub e-mailu, użyj adresu URL do treści lub webinarium zawierającego kod śledzenia.

Linki do webinariów:
Na końcu adresu URL sophos.com dopisz ?source= i wpisz swój Referral ID (bez spacji).

Wszystkie inne materiały marketingowe:
Na końcu adresu URL sophos.com dopisz ?id= i wpisz swój Referral ID (bez spacji).

Zawsze używaj linku do strony z materiałem (skrócony adres URL materiału), a nie adresu URL generowanego po wypełnieniu formularza (docelowy adres URL). Docelowe adresy URL pojawiają się w e-mailach od Sophos. Prosimy o nieużywanie ponownie linków z naszych regularnie wysyłanych e-maili.

Konfigurowanie linku z identyfikatorem poleceń i śledzeniem Google

Jeśli korzystasz ze śledzenia Google, możesz użyć kodu śledzenia Google w tym samym linku, do którego dopisujesz identyfikator poleceń. Aby utworzyć taki link, musisz wpisać „&” zamiast „?” przed identyfikatorem poleceń.

Przykład:

TAK: http://www.sophos.com/en-us/products/next-gen- firewall/get-pricing.aspx?utm_source=Email&utm_ campaign=Sophos XGFirewallQuote&id=PartnerRefID

NIE: http://www.sophos.com/en-us/products/next-gen- firewall/get-pricing.aspx?utm_source=Email&utm_ campaign=Sophos XGFirewallQuote?id=PartnerRefID

Przykłady:

Adres URL zapytań ofertowych dotyczących zapory sieciowej Sophos XG .

Skrócony adres URL materiału (używaj): http://www.sophos.com/en-us/products/next-gen-firewall/get-pricing.aspx

Docelowy adres url (nie używaj): http://www.sophos.com/en-us/products/unified-threat-management/get-pricing.aspx? amp;response=4cd3d68839c11f620ff5c4c413700fa8&leadId=840e75c0-792a-4236-8eea-794411afd1ac

Dopisz swój identyfikator poleceń na końcu skróconego adresu URL materiału w następujący sposób:

http://www.sophos.com/en-us/products/next-gen-firewall/get-pricing.aspx ?id= 98304-28522

Sophos.com Klucz Identyfikator poleceń

Przykładowe webinarium: Adres URL webinarium „7 niewygodnych prawd o ochronie punktów końcowych”

Skrócony adres URL materiału: https://register.gotowebinar.com/register/2049438396838494731

Dopisz swój identyfikator poleceń na końcu adresu URL webinarium w następujący sposób:

https://register.gotowebinar.com/.register/2049438396838494731?source=98304-28522

Czy mogę sprawdzić swój identyfikator poleceń?

Identyfikator poleceń możesz znaleźć w Portalu dla partnerów. Kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu portalu i wybierz opcję Settings:

Przewiń w dół. Twój identyfikator poleceń znajduje się w sekcji Sophos Partner Program Details:

Nieprawdziwi i odrzucani potencjalni klienci

Czasami potencjalni klienci nie są tworzeni.

Nieprawdziwe dane
Niektórzy podają w formularzach fałszywe imiona, adresy e-mail lub firmy. Robimy wszystko, aby nieprawdziwe dane kontaktowe nie były przechowywane w naszych systemach. Dlatego nie tworzymy potencjalnych klientów w przypadku oczywistych nieprawdziwych danych, takich jak poniższe przykłady.

Nieprawdziwe dane
Myszka Miki, Batman, Fred Flinstone, Barack Obama, QWERTY, ASDFG itp.

Nieprawdziwe adresy e-mail
a@a.com, spam@gmail.com, asdfd@wewere.ce itp.

Nieprawdziwe firmy
ASDFG, Prywatna, Brak Firmy, AAAAAAA itp.

Użytkownicy domowi i rozmiary firm

Sophos nie tworzy potencjalnych klientów w przypadku użytkowników domowych i firm zatrudniających mniej niż pięć osób. Nie będziesz otrzymywać e-maili o takich podmiotach, ponieważ nie są one traktowane jako potencjalni klienci.

Czy mogę zobaczyć wszystkich moich potencjalnych klientów z poleceń w jednym miejscu?

Zaloguj się w Portalu dla partnerów i przejdź do sekcji Lead Manager w obszarze Sales Zone.

Znajdziesz tam listę wygenerowanych przez Ciebie potencjalnych klientów. Po kliknięciu potencjalnego klienta możesz go z łatwością przesłać do rejestracji transakcji, dodać potrzebne informacje i przekazać do zatwierdzenia.

Pobierz dokument opisujący procedurę tworzenia i wykorzystywania linków Referral ID.