Tworzenie indywidualnego “ID” w Sophos

Aby móc dodać kolejne konta do naszego konta partnerskiego musimy najpierw założyć tzw. “ID” w Sophos. Żeby to zrobić przechodzimy na adres: https://id.sophos.com/ Następnie klikamy w napis “Create Sophos ID”.

Następnie podajemy swój adres e-mail i klikamy “Send Verification Code”. Zostanie wysłany do nas mail, który musimy wpisać w kolejnym oknie.

Po zweryfikowaniu kodu, będziemy mogli ustalić nasze hasło do konta.

Dodawanie konta do Partner Portalu

Aby dodać konto które zostało już zarejestrowane na id.sophos.com. Musimy przejść na Partner Portal https://partnerportal.sophos.com/. A następnie przejść do ustawień. Poniżej zdjęcie z informacją gdzie znaleźć zakładkę ustawień.

Kolejno trzeba przejść do zakładki zarządzania nowymi użytkownikami. I dodać nowego użytkownika, tak jak na zrzutach ekranu poniżej

Bardzo ważne jest to że przy dodawaniu kolejnego użytkownika musi zostać podany taki sam adres mailowy jaki został podany na stronie id.sophos.com

Po ponownym zalogowaniu pod adresem id.sophos.com użytkownik dodawany zobaczy możliwość wejścia do Partner Portalu partnera.